อาคารสาธารณูปโภค บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Contact us

บริษัท เนลเก้นท์ จำกัด

21/140 หมู่ 6 ซอยงามวงศ์วาน 47 (แยกชินเขต 2/1)
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 0-2954-8860-1
Fax: 0-2954-8864
Mobile: 081-682-0707,
081-562-8231
E-mail: wanchai@nelkent.com