รีไซเคิล
ออกแบบและก่อสร้างระบบรีไซเคิลน้ำ
รีไซเคิล
อาคารสาธารณูปโภค
งานก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภค
ก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำ
โรงไฟฟ้า
โรงงานไฟฟ้าชีวมวลและพลังน้ำ
โรงไฟฟ้า
NELKENT CO., LTD.

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ใน ธุรกิจก่อสร้าง โรงงาน โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าชีวมวล อาคารสำนักงาน อาคารสาธารณูปโภค บ่อบำบัดน้ำ ระบบรีไซเคิลน้ำ สำหรับโรงงาน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และบริการ สร้างความภูมิใจ และพึงพอใจแก่ลูกค้า

Company Overview

Contact us

บริษัท เนลเก้นท์ จำกัด

21/140 หมู่ 6 ซอยงามวงศ์วาน 47 (แยกชินเขต 2/1)
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 0-2954-8860-1
Fax: 0-2954-8864
Mobile: 081-682-0707,
081-562-8231
E-mail: wanchai@nelkent.com