ในปัจจุบันการบริหารและการจัดการน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในสภาวะปกติที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลและโดยเฉพาะสภาวะภัยแล้ง เพื่อไม่ให้เกิดขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน

การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water recycle System) เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยตอบสนองต่อความต้องการใช้และช่วยลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดการแย่งชิงน้ำในสภาวะภัยแล้ง

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกแบบและติดตั้งระบบดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งพร้อมกับชุด Pilot test พร้อมผลการทดสอบเพื่อยืนยันในระบบที่ทาง บริษัทฯ ได้ออกแบบดังกล่าวไว้

นิคม WHA มาบตาพุต ระยอง

นิคมอมตะนคร ชลบุรี

อมตะซิตี้ ระยอง

Contact us

บริษัท เนลเก้นท์ จำกัด

21/140 หมู่ 6 ซอยงามวงศ์วาน 47 (แยกชินเขต 2/1)
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 0-2954-8860-1
Fax: 0-2954-8864
Mobile: 081-682-0707,
081-562-8231
E-mail: wanchai@nelkent.com